Een thuisbatterij is een innovatief apparaat dat de opgewekte energie van zonnepanelen of het elektriciteitsnet kan opslaan voor toekomstig gebruik. Het biedt een slimme manier om energie te benutten en te bewaren op het moment dat het het meest nodig is. In dit artikel gaan we dieper in op hoe een thuisbatterij precies functioneert en bespreken we de belangrijkste specificaties die van belang zijn.

Hoe een thuisbatterij werkt

De werking van een thuisaccu is eenvoudig maar doeltreffend. Het begint met het opslaan van de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen of het elektriciteitsnet. Wanneer de zonnepanelen energie produceren die de vraag van het huis overstijgt, wordt deze overschotenergie opgeslagen in de thuisbatterij. Op momenten waarop de energieproductie van de zonnepanelen tekortschiet om het huis van stroom te voorzien, komt de opgeslagen energie in de batterij van pas en vult het het tekort aan.

Een thuisaccu kan ook fungeren als een efficiënte opslagoplossing voor energie afkomstig van het elektriciteitsnet. Wanneer de elektriciteitsprijs gunstig is, kan de batterij worden opgeladen met voordelige elektriciteit. Op momenten van hoge elektriciteitsprijzen kan de opgeslagen energie vervolgens worden ingezet om het huis van stroom te voorzien, wat kan resulteren in aanzienlijke besparingen op de energierekening.

a black and silver radio on a wooden table

De rol van de omvormer bij de werking van een thuisaccu

Een cruciaal onderdeel van een thuisbatterij is de omvormer, die verantwoordelijk is voor het omzetten van de opgewekte gelijkstroom van de zonnepanelen of het elektriciteitsnet naar bruikbare wisselstroom voor het huis. De omvormer speelt ook een belangrijke rol bij het ontsluiten van de opgeslagen energie in de thuisbatterij, waardoor deze beschikbaar wordt voor de huishoudelijke elektrische apparaten.

Het elektriciteitsnet en de thuisbatterij

Naast de opslag van energie van zonnepanelen kan een thuisbatterij eveneens fungeren als een buffer voor elektriciteit van het reguliere net. Tijdens periodes van lage elektriciteitskosten kan de thuisbatterij worden gevoed met goedkope stroom. Deze opgeslagen elektriciteit kan later worden gebruikt om het huis van stroom te voorzien op momenten waarop de tarieven aanzienlijk hoger liggen, wat gunstig kan zijn voor de huishoudelijke financiën.

Noodstroom

Een extra troef van een thuisaccu is zijn vermogen om als noodstroomvoorziening te fungeren. In geval van een stroomstoring kan de opgeslagen energie in de batterij onmiddellijk worden ingezet om het huis van elektriciteit te voorzien. Dit kan bijzonder handig zijn, vooral tijdens weersomstandigheden zoals stormen waarbij stroomuitval vaak voorkomt.

Belangrijkste specificaties van een thuisbatterij

Bij het overwegen van een thuisbatterij zijn er enkele essentiële specificaties om rekening mee te houden. De capaciteit geeft bijvoorbeeld aan hoeveel energie de batterij kan opslaan. De efficiëntie duidt aan hoeveel energie verloren gaat tijdens het opslag- en gebruikproces. Tot slot, geeft de levensduur een indicatie van hoelang de thuisbatterij meegaat voordat deze aan vervanging toe is.

De werking van een thuisbatterij in stappen

Een thuisbatterij is een veelzijdig apparaat dat op een slimme manier energie bewaart en benut. 

  1. Slimme omvormer meet en regelt de groene stroom: Een thuisbatterij werkt in samenwerking met een slimme omvormer. Deze omvormer meet nauwkeurig de energieproductie van de zonnepanelen en het verbruik in huis. Wanneer er overtollige energie wordt opgewekt, wordt deze opgeslagen in de thuisbatterij.

  2. Overdag opladen met overtollige groene stroom: Gedurende de dag, wanneer de zon schijnt, wordt doorgaans meer energie opgewekt dan er wordt verbruikt. De thuisbatterij slaat deze overvloedige groene stroom op, klaar voor gebruik op momenten waarop zanne-energie minder beschikbaar is.

  3. Avond en nachtgebruik van opgeslagen energie: Wanneer de zon ondergaat en zonne-energie niet beschikbaar is, komt de thuisbatterij in actie. Het opgeslagen vermogen kan worden benut om het huis van stroom te voorzien, waardoor je ’s avonds en ’s nachts je verlichting, verwarming en elektrische apparaten kunt blijven gebruiken.

  4. Opslag van netstroom tegen voordelige tarieven: Naast zonne-energie kan een thuisbatterij ook elektriciteit van het reguliere net opslaan, vooral wanneer de tarieven gunstig zijn, zoals ’s nachts. Dit zorgt voor extra besparingen en flexibiliteit in energiebeheer.

Voorwaarden voor een optimaal werkende thuisbatterij

Om ervoor te zorgen dat een thuisbatterij optimaal presteert, zijn er enkele belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De installatie van de thuisbatterij moet nauwkeurig worden uitgevoerd, met voldoende ruimte voor de opslag van de batterij. Bovendien moet de thuisbatterij correct worden aangesloten op het elektriciteitsnet en dienen de zonnepanelen zorgvuldig te worden geïnstalleerd en onderhouden.

Hoe een thuisbatterij samenwerkt met zonnepanelen

Een thuisbatterij werkt naadloos samen met zonnepanelen om energie op te slaan en optimaal te benutten. Zonnepanelen transformeren zonne-energie naar elektriciteit, die vervolgens wordt gebruikt om het huis van stroom te voorzien. Wanneer er meer energie wordt geproduceerd dan er wordt verbruikt, komt de thuisbatterij in actie en bewaart de overtollige energie. Dit stelt je in staat om de opgeslagen energie te gebruiken wanneer er minder of geen zonne-energie beschikbaar is, waardoor je huishoudelijke apparaten, verwarming en verlichting kunt blijven gebruiken.