Een thuisbatterij wordt in Nederland steeds interessanter, toch lopen veel mensen nog tegen de hoge aanschafkosten aan. Voor zonnepanelen waren er subsidies en is het BTW tarief naar 0% gebracht. Maar zijn er ook zulke financiële tegemoetkomingen voor de aanschaf van een thuisbatterij? In dit artikel gaan we in op de vraag of er subsidies zijn voor thuisbatterijen in Nederland en het buitenland. We onderzoeken of het rendabel is om een thuisbatterij zonder subsidie te kopen en of er subsidies zijn voor zakelijke gebruikers. Ook bekijken we of het momenteel interessant is om een thuisbatterij te kopen zonder subsidie en welke toekomstige subsidies er mogelijk zijn.

Zijn er subsidies voor thuisbatterijen in Nederland?

Op dit moment is er in Nederland geen specifieke subsidie voor particulieren die een thuisbatterij willen aanschaffen. Wel zijn er diverse belangengroepen die pleiten voor het financieren van thuisbatterijen. Zo dringt GroenLinks er bijvoorbeeld op aan om accu’s toe te voegen aan de SDE++ regeling. Ook netbeheerders zien het belang in van thuisbatterijen, omdat ze een cruciale rol spelen bij het in balans houden van het energienet. Op dit moment is het dus vooral een kwestie van afwachten en de politieke ontwikkelingen in de gaten houden.

Subsidies voor thuisbatterijen in het buitenland

In sommige buurlanden van Nederland zijn er wel subsidies voor thuisbatterijen. Zo hebben Duitsland en België al diverse regelingen voor subsidies op thuisbatterijen. In België hebben sommige regio’s zelfs een systeem waarbij huishoudens aanspraak kunnen maken op subsidies bij de aanschaf van een thuisbatterij.

a person working on a solar panel

Is het rendabel om een thuisbatterij zonder subsidie te kopen?

De rendabiliteit van het kopen van een thuisbatterij zonder subsidie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de huidige energieprijzen, de omvang van je energieverbruik, de capaciteit en efficiëntie van de batterij en de kosten van de batterij zelf. Op dit moment kunnen de kosten van thuisbatterijen zonder subsidie nog relatief hoog zijn, wat de initiële investering minder rendabel kan maken, vooral als je puur kijkt naar de terugverdientijd. Het is belangrijk om de kosten en voordelen zorgvuldig af te wegen om te bepalen of het voor jouw specifieke situatie rendabel is.

Subsidies voor zakelijke gebruikers

Voor zakelijke gebruikers zijn er wel subsidies beschikbaar voor de aanschaf van een thuisbatterij. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA) of de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) .

Is een thuisbatterij kopen zonder subsidie momenteel interessant?

Ondanks het ontbreken van een specifieke subsidie voor particulieren, kan het kopen van een thuisbatterij zonder subsidie momenteel interessant zijn. De investering wordt steeds interessanter door de hoge energieprijzen en de afbouw van de salderingsregeling. Bovendien zetten steeds meer fabrikanten in op de ontwikkeling van thuisbatterijen, wat leidt tot dalende prijzen en stijgende kwaliteit.

Toekomstige subsidies voor thuisbatterijen

Er zijn momenteel dus geen directe subsidies voor thuisbatterijen in Nederland, maar er zijn wel diverse belangengroepen die pleiten voor het financieren van thuisbatterijen. Het is dus goed mogelijk dat er in de toekomst subsidies beschikbaar komen voor particulieren die een thuisbatterij willen aanschaffen. We houden daarom goed de politieke ontwikkelingen in de gaten.