De groeiende interesse in duurzame technologieën voor energieproductie en -opslag heeft geleid tot een toename van de populariteit van thuisbatterijen. In dit artikel onderzoeken we de rendabiliteit van thuisbatterijen in 2024, waarbij we verschillende factoren zoals de aanschafkosten, de capaciteit, het rendement, de levensduur en combinatie met zonnepanelen zullen bespreken. Daarnaast kijken we naar de mogelijke beschikbare subsidies om de rendabiliteit van een thuisbatterij te verhogen.

De invloed van de aanschafkosten op de rentabiliteit

De kosten van een thuisbatterij variëren tussen €3.000 en €15.000, afhankelijk van merk, type en capaciteit. Het is belangrijk om verschillende aanbieders te vergelijken en te letten op de prijs per kWh om de meest rendabele optie te vinden. Hoewel de aanschafkosten hoog zijn, kan een thuisbatterij op de lange termijn wel rendabel zijn vanwege de besparing op energiekosten.

Capaciteit van een thuisbatterij

De capaciteit van een thuisbatterij is een belangrijke factor bij het bepalen van de geschiktheid voor een specifieke situatie en heeft invloed op de rendabiliteit van de batterij. De capaciteit van een thuisbatterij wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh) en bepaalt hoeveel energie de batterij kan opslaan. Het is belangrijk om de capaciteit van je thuisbatterij af te stemmen op het stroomverbruik en de productie van je zonnepanelen. Een vuistregel die vaak gehanteerd wordt voor het berekenen van de capaciteit van een thuisbatterij is 1 à 1,5 kWh per wattpiek (kWp) van de zonnepanelen.

De rendabiliteit van een thuisbatterij kan ook beïnvloed worden door verschillende factoren, waaronder de jaargetijden. Wanneer je kiest voor een thuisbatterij met een te grote opslagcapaciteit, dan krijg je deze tijdens de wintermaanden vaak niet volgeladen. Dit omdat er te weinig lichturen in de winter zijn. Tijdens de zonnige zomermaanden krijg je daarentegen de thuisaccu dan weer niet leeg, omdat je overdag voldoende energie produceert en je die energie ook rechtstreeks gebruikt. Om de rendabiliteit van een thuisbatterij te maximaliseren, is het belangrijk om de capaciteit van de batterij goed af te stemmen op je stroomverbruik en de productie van je zonnepanelen.

brown brick building near green grass field during daytime

Rendement van een thuisbatterij

Het rendement van een thuisbatterij is een cruciale factor bij het bepalen van de rendabiliteit. Het rendement van een thuisbatterij wordt voornamelijk bepaald door het type batterij. Het rendement van lithium-ion batterijen bedraagt ongeveer 95%. Dit houdt in dat bij het opladen en ontladen van de batterij, slechts 5% van de energie verloren gaat. Een hoog rendement is gunstig voor de rendabiliteit van de thuisbatterij, aangezien er minder energie verloren gaat tijdens het opslaan en terugleveren van elektriciteit.

Levensduur van een thuisbatterij

De gemiddelde levensduur van een thuisbatterij is afhankelijk van het merk en type, maar je kunt rekenen op een standaard gemiddelde van 6.000 laadcycli. Een kwalitatieve lithium-ion batterij gaat doorgaans 15 à 20 jaar mee, terwijl een zoutwater batterij nog iets beter presteert met een gemiddelde levensduur van 20 jaar.

Combinatie met zonnepanelen

Door de stijgende energieprijzen en de afbouw van de salderingsregeling, wordt het gebruik van zonnepanelen in combinatie met een thuisbatterij steeds aantrekkelijker. Met een thuisbatterij kan het zelfverbruik van opgewekte energie worden verhoogd naar 60 à 80%, waardoor je minder afhankelijk wordt van schommelende stroomprijzen en je aanzienlijk kunt besparen op je energierekening.

Subsidies voor thuisbatterijen

Momenteel heeft Nederland nog geen specifieke subsidie voor thuisbatterijen voor particulieren. Echter, in Vlaanderen is er een premie beschikbaar voor de aankoop van een thuisbatterij. De premie bedraagt €225 per kWh, met een maximumbedrag van €1.725 (of 40% van de investeringskosten). Deze premie kan de initiële kosten van de thuisbatterij aanzienlijk verlagen en daarmee de rendabiliteit van de investering verbeteren.

Hoewel de huidige situatie in Nederland nog geen specifieke subsidie voor thuisbatterijen voor particulieren biedt, is het belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van subsidies en financiële voordelen in de gaten te houden. Veranderingen in wetgeving en toenemende aandacht voor duurzame energieopslag kunnen in de toekomst leiden tot nieuwe subsidiemogelijkheden die de rendabiliteit van thuisbatterijen verder kunnen verbeteren.

Is een thuisbatterij in 2024 rendabel?

In 2024 zijn thuisbatterijen vaak nog niet rendabel, aangezien de huidige prijzen en het ontbreken van subsidies een beperkende rol spelen bij het besluit om een thuisbatterij te kopen. Hoewel de prijzen voor thuisbatterijen naar verwachting zullen dalen in de komende jaren, zijn de huidige kosten van een thuisbatterij, variërend tussen € 4.000 en €15.000, een bepalende factor die de rentabiliteit beïnvloedt.

Hoewel thuisbatterijen in 2024 vaak nog niet rendabel zijn, kunnen de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de prijzen, subsidies en technologieën leiden tot een toename van de rentabiliteit. Het is belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van subsidies en financiële voordelen in de gaten te houden en overwegen om een thuisbatterij te combineren met zonnepanelen om de rendabiliteit te maximaliseren.